KEDUL - Elektrické ruční nářadí, kompresory, svářecí technika, vzduchové...

Reklamační řád

Vážený zákazníku,

v následujících několika odstavcích Vám poradíme, jak postupovat při zjištění závady na zboží, které Vám bylo naší firmou doručeno. Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předání pracovníkem přepravní služby, doporučujeme zásilku nepřevzít a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom mohli zásilku pro Vás opětovně vyexpedovat.

Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, je nutné tuto skutečnost do 3 dnů (neprodleně) nahlásit e-mailem, poštou či telefonicky zaměstnanci naší společnosti, který Vaši objednávku vyřizoval. Jeho jméno je vždy i s příslušnými kontakty uvedeno na faktuře, kterou obdržíte společně se zbožím. Ve Vaší reklamaci vždy uveďte prosím číslo faktury a stručný popis vady.

Pokud žádáte dodání chybějící části zboží, stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně našemu pracovníkovi a chybějící doplněk Vám zdarma obratem dopošle. Ve Vaší reklamaci vždy opět uveďte číslo faktury a stručný popis vady.

Pokud žádáte úplnou výměnu zboží, či navrácení peněz, je třeba vadné zboží doporučeně zaslat zpět na naši adresu k rukám pracovníka, který Vaši objednávku vyřizoval. Ke zboží přiložte originál faktury a stručný popis vady s Vaším požadavkem (vrácení peněz, výměna zboží). Žádáte-li vrácení peněz, uveďte případně číslo Vašeho účtu, kam mají být peníze zaslány. Pokud tak neučiníte, zašleme Vám je složenkou. Peníze Vám budou vráceny v plné výši, včetně zaplaceného přepravného (tj. částka uvedená na faktuře).

V případě chybné expedice (na faktuře je uvedeno správné zboží, ale v balíku bylo doručeno zboží jiné), zašlete prosím chybně odeslané zboží s kopií faktury na naší adresu, obratem Vám ho vyměníme.

Budete-li požadovat náhradu nákladů za přepravné, které jste uhradili při vyřizování reklamace, odešlete obratem ofocený podací lístek od zásilky, popis požadavku, číslo faktury, číslo zákazníka a číslo Vašeho účtu, na který chcete částku vrátit, k rukám pracovníka, který vyřizuje Vaši reklamaci. Pokud neuvedete číslo účtu, peníze Vám vrátíme složenkou.

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží objednané přímo v internetovém obchodě www.kedul.cz.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat:
e-mail: obchod@kedul.cz, prodejna@kedul.cz
tel.: 583 217 372, 588 110 050, 777 231 623
pošta: KEDUL ŠUMPERK, s.r.o., Žerotínova 2884/57b, 787 01 Šumperk